Aizvadīta LKASA biedru sapulce

By   2016/02/02

LKASA biedru sapulcē piedalījās kupls skaits dalībnieku – kopā 38. Uz sapulci ieradušies nebija vien četru uzņēmumu pārstāvji. Ar dažiem no asociācijas jaunajiem biedriem kopsapulcē bija iespēja tikties pirmoreiz. Turklāt sapulcē bija iespēja uzklausīt arī apdrošināšanas lietu speciālistu Jāni Maļinovski (AAS BTA) un uzzināt vairāk par jauno noteikumu prasību redzējumu no apdrošinātāju skatupunkta.

Dienas kārtībā tika ietverts atskats uz pārskata periodā paveikto – sadarbība, asociācijas finanšu rādītāji un apzinātās darbošanās jomas. Turpinājumā ar informatīvu prezentāciju tika stāstīts par kases aparātu nozares attīstības tendencēm pasaulē, norādot uz faktu, ka arvien vairāk valstu pievēršas uzdevumam izmantot kases aparātus un kases sistēmas kā instrumentu uzņēmēja apgrozījuma un nodokļu kontrolei.

Sapulces noslēguma daļa tika veltīta jautājumiem un diskusijai saistībā ar Ministru kabineta noteikumiem. Vispirms tika skatītas jaunās tehniskās prasības, ar tām saistītie neskaidrie jautājumi. Joprojām palicis neatbildēts jautājums par “informatīvās sistēmas” jēdziena aprisēm un speciālistiem uztveramu specifikāciju.

Lietošanas noteikumi, kuros ietvertas tādas sadaļas kā lietotāja pienākumi, apkalpojošā dienesta pienākumi, reģistrācija vienotajā datu bāzē un atbilstības pārbaude, radīja daudz plašākas diskusijas, un dalībnieki izteica savu viedokli. Diemžēl uz atsevišķiem diskusiju jautājumiem atbildes tā arī izpalika. Iespējams tās būtu rastas, ja sapulci kuplinātu kāds Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis. Ar nožēlu gan jāsaka, ka šoreiz saspringtā grafika un lielās darba slodzes dēļ VID pārstāvim kases aparātu nozares sapulcē piedalīties nebija iespējas.

Jāuzteic vairāku uzņēmumu (Norel IT, NR DataPOS, Inkom) pārstāvji, kuri bija gatavojušies un ar jautājumiem aktīvi piedalījās diskusijā par normatīvajos aktos noteikto bankas garantijas vai apdrošināšanas nodrošinājumu kā priekšnoteikumu apkalpojošo dienestu darbības formēšanai.

Nils Matisons (NR DataPOS), Guntis Vanags (Digi Serviss) un Atis Ozols (Gilbarco Veeder-Root) uzturēja visiem aktuālu tēmu par plombu kārtību un ar to saistītās atbildības likteni gadījumos, kad apkalpojošo dienestu uzlikto plombu noņēmis cits dienests, bet vienotajā datu bāzē par to iztrūkst informācijas.

Sapulce tika noslēgta uz vienotas nots, un tika atzīta par lietderīgu. Pirms izklīšanas asociācijas biedri vēl uzkavējas pie kafijas tases, lai mazākās kompānijās un šaurākā lokā pārspriestu sev tuvos jautājumus.