Gada nogale nāk ar papildinājumiem noteikumos jeb Laimīgu Jauno gadu!

By   2015/12/30

2015. gadu aizvadot, pašā gada nogalē dienasgaismu ieraudzījuši MK noteikumu grozījumi, kuru tapšanas process nevarēja būt nepamanāms nozares pārstāvjiem, meklējot atbildes uz neskaitāmajiem kases aparātu lietotāju jautājumiem.

Valsts ieņēmumu dienests pēc ilgas un rūpīgas sagatavošanas un pielāgošanas decembrī iesniedza abus grozījumu projektus (grozījumi tehniskajām prasībām un grozījumi lietošanas kārtībai) Ministru kabinetam izskatīšanai 15. decembra sēdē.

Šeit varam norādīt uz vairākiem pozitīviem pavērsieniem, kas tiešām, domājams, pildīs paredzēto uzdevumu – padarīs nozari sakārtotāku un detalizētāk izklāstīs iekārtu obligātās tehniskās prasības; grozījumos ietveri un ņemti vērā vairāki LKASA ierosinājumi, priekšlikumi un norādes uz neprecizitātēm.

Protams, arī turpmāk veltīsim uzmanību visam, kas regulē kases aparātu nozari, virzīsim savus priekšlikumus, norādīsim uz nepilnībām, kuru rezultāts var izsaukt konfliktus, domstarpības vai nest zaudējumus tautsaimniecībai. Visticamāk pārrunu vērts būs jautājums par pakāpeniskas iekārtu pielāgošanas vai nomaiņas grafiku.

Ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 743 iespējams iepazīties šeit: http://likumi.lv/ta/id/278837
Ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 744 iespējams iepazīties šeit: http://likumi.lv/ta/id/278906