Asociācija: izvērtēta valstī esošo kases aparātu atbilstība jaunajiem MK noteikumiem

By   2014/06/04

Izvērtējot Latvijas kases aparātu un sistēmu apkalpojošo dienestu, tirgotāju un ražotāju asociācijas (LKASA) pieejamos datus par šobrīd valstī esošo kases aparātu (EKA) modeļu spektru, Ministru Kabineta (MK) noteikumu projektam Nr. 95 „Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” atbilst vien neliela daļa lietošanā esošo EKA.

Šobrīd valsts uzskaitē atrodas 51 tūkstotis EKA, no kuriem LKASA ir apzinājusi 49 tūkstošus aparātu (neapzināto EKA daļu veido gan sabiedriskajā transportā izmantotie modeļi, gan citi vairāk specializēti modeļi). Pēc LKASA datiem valstī lietošanā (vairāk nekā 90%) ir EKA ar papīra kontrollenti. Jaunie MK noteikumi paredz modifikācijas vai nomaiņu visiem EKA ar elektronisko kontrollenti. Savukārt EKA modeļu spektrs ar papīra kontrollenti ir pietiekami plašs un funkcionāli atšķirīgs. Pārskatot noteikumu prasības, jāsecina, ka arī lielākā daļa šo aparātu nav pilnībā atbilstoši.

Kopumā tikai 2,5 tūkstoši EKA iekļaujas MK izvirzītajās prasībās un šo aparātu lietotāji var nesatraukties (ja vien EKA īpašnieku gada apgrozījums nav saistošs citas kases tehnikas iegādei). Secinājums – šā brīža spēkā esošajiem MK noteikumiem Nr. 95 atbilstošo kases aparātu skaits valstī izrādās krietni vien mazāks, nekā tas sākotnēji tika paredzēts anotācijā, izstrādājot MK noteikumus.