Asociācija: MK noteikumu izskatīšanai piesaistīs papildus speciālistus

By   2014/06/03

Maija mēneša pirmajā pusē aizritēja ceturtā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Nevalstisko organizāciju izvirzīto speciālistu tikšanās reize skaidrojumiem par jaunajiem Ministru Kabineta (MK) noteikumiem Nr. 95 „Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” un Nr. 96 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”.

Šobrīd sarunas ir apsīkušas.

Tikšanās reizē speciālisti vienojās, ka turpmāk, apskatot jautājumus par sistēmu drošību, lietderīga būtu neatkarīgu speciālistu iesaistīšana, kas profesionāli izvērtētu MK noteikumos definētos risinājumus. LKASA ir norādījusi uz vairākiem vājajiem punktiem noteikumos, kuri pieļauj manipulācijas ar finanšu datiem krāpnieciskos nolūkos.

Pēc VID iniciatīvas – nākamā tikšanās reize ar Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem pašreiz nav ieplānota un varētu notikt pēc ilgāka laika posma. Dienests izteica nepieciešamību pēc vairāk laika, kas acīmredzot saistīts ar radušās situācijas izvērtēšanu un sadarbības organizēšanu ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju speciālistiem.