Asociācija: aizvadītas sekmīgas pārrunas ar VID pārstāvjiem

By   2014/04/30

Latvijas kases aparātu un sistēmu apkalpojošo dienestu, tirgotāju un ražotāju asociācijas (LKASA) dienas kārtībā pēdējo mēnešu būtiskākais jautājums viennozīmīgi ir pieņemtie Ministru Kabineta (MK) noteikumi, darbs pie to skaidrošanas un grozījumiem. Asociācija, pārstāvot tās biedru intereses, ir aktīvi iesaistījusies pārrunās ar noteikumu izstrādātājiem no Valsts ieņēmuma dienesta (VID) puses.

Līdz šim LKASA deleģētie tehniskie pārstāvji un VID darbinieki tikušies jau divas reizes. Pēc pirmās tikšanas reizes, asociācijas pārstāvjiu viedoklis bija, ka situācija nav labvēlīga LKASA – VID nebija nodrošinājuši tehniski augsti kvalificētu speciālistu klātbūtni diskusijā, tādējādi jebkādas diskusijas par konkrētiem tehniskiem risinājumiem saistībā ar neatbilstībām izstrādātajos noteikumos nebija iespējama. Tomēr, ja pēc pirmās tikšanas reizes LKASA delegātu noskaņojums par diskusijas gaitu izveidojās skeptisks, jau pēc otras tikšanās reizes situācija vieš cerību – redzama VID pārstāvju ieklausīšanās par nozarei svarīgiem jautājumiem. Lielākoties sarunas šobrīd aizvadītas izglītojot VID pārstāvjus par jautājumiem saistītiem ar kases aparātu uzbūvi, darbības pamatprincipiem, to funkcijām, tāpēc no grozījumiem šobrīd ir izskatīta vien neliela daļa. Tomēr – tā kā esam ieguldījuši milzīgu darbu skaidrojot dažādus ar nozari saistītus jautājumus – tas ļāvis izveidot labāku savstarpējo sapratni ar noteikumu autoriem un likt veiksmīgas sadarbības pamatus. Tādējādi paredzams, ka darbam pie noteikumu izskatīšanas turpmāk būtu jāvirzās raitākā tempā nekā līdz šim.

Paralēli izglītojošajam darbam, apspriesti arī vairāki nozarei un lietotājiem būtiski jautājumi. Viens no tiem skar kases aparātus ar apapīra kontrollenti.. Ar ieņēmuma dienesta pārstāvjiem vienojamies par tādu definīciju šiem aparātiem, kas šobrīd neskar jautājumu ne par aparātu atmiņas tipu, ne komunikāciju pieslēgumu portiem,

Tāpat tika skatīts jautājums par kases aparātiem ar elektronisko kontrollenti. VID ir ieinteresēts šiem aparātiem definēt jaunas prasības. Taču tā kā asociācija sarunās uzsvēra, cik jaunas ir šīs tehnoloģijas Latvijas tirgum kopumā, tuvākajās sarunās tiks izskatīta iespēja pagarināt pārejas posmu esošo aparātu nomaiņai vai modificēšanai.

Apspriesta tika arī hibrīda tipa kases aparāta definīcija. Pēc šī brīža sarunām, par hibrīdu varētu nodēvēt kases sistēmu, kurā ir iebūvēts fiskālais modulis ar elektronisko kontrollenti. Arī hibrīda tipa iekārtām patlaban ir uzstādītas papildus prasības – uz katra čeka nodrukāt divas kontrolsummas. Diskusijas par galējo formulējumu par hibrīda tipa kases aparāta definīciju vēl turpināsies.

Līdztekus pārrunās asociācija izvirzīja jautājumu arī par nozarē esošo apkalpojošo dienestu un kases tehnikas sertificēšanu. Par to diskusijas vēl turpināsies – sarunās VID pārstāvji izteica priekšlikumam savu atbalstu.

Nākamā tikšanas ar VID pārstāvjiem paredzēta maija vidū. Asociācijas galvenais mērķis šobrīd ir turpināt veidot esošo noteikumu redakciju daudz saprotamāku un skaidrāku visām iesaistītajām pusēm. Esam arī turpmāk gatavi aktīvi iesaistīties noteikumu izveidē, un aicinu arī asociācijas biedrus nākt klajā ar saviem priekšlikumiem, lai rezultātā iegūtu korektus noteikumus.