Monthly Archives: May 2018

Ekspertu grupa sniegs atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem

By   2018/05/28

Atgriežoties pie tēmas, ka kases aparātu reformas gaitā neskaidrību steidzama risināšana būtu nepieciešama vienotas noteikumu izpratnes gūšanai, dialoga veidošanai starp ekspertiem, ierīču ražotājiem un noteikumu autoriem, nonāksim pie raitāka tempa kases aparātu reformas realizēšanai.

Šā gada 22. martā Latvijas Tirgotāju asociācijas organizētajā sanāksmē ar finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu tika panākta vienošanās par ekspertu grupas izveidošanu, kas tika realizēta 4. aprīlī. Par ekspertu grupas vadītāju tika iecelts VID juridisko jautājumu konsultants Māris Knoks. Ekspertu grupas sastāvā ietilpst speciālisti no VID, kā arī pašlaik reģistrētajām atbilstības institūcijām Ernst & Young, KPMG un Monitoringa centrs. Aprīļa sākumā ekspertu grupai tika nodots pirmais skaidrošanai paredzētais jautājumu kopums (10 jautājumi), kuri ietvēra turpmāk minētās tēmas.

 1. Pulkstenis.
 2. Jautājums: Vai vienīgais punkts noteikumos, kur pieminēts pulkstenis (20.3) un kurš pēc būtības nosaka plombu izvietošanas kārtību (ierīces plombēšanu), kaut kādā veidā satur arī skaidrojumu par datuma un laika uzstādīšanas ierobežojumiem iekārtā?

  1. Hash kontrolsummas aprēķina algoritmu, kurš ir pārbaudāms un atkārtojams.
  2. Jautājums: Lai izvairītos no turpmākām domstarpībām un interpretācijas, nodefinēt vienu, šai prasībai atbilstošu aprēķina metodi (ietverot piemērus un pārbaudes rīkus) un to publicēt (normatīvo aktu grozījumos vai papildus materiālos).

   1. XML shēma (2. pielikums) un 1. pielikumā sniegtā tabula, satur atšķirīgu specifikāciju.
   2. Jautājums: Lai izvairītos no turpmākām domstarpībām un interpretācijas, sagatavot un publicēt normatīvo aktu grozījumus vai papildus materiālus, kuros precizētas prasības. Nodrošināt kontroles datnes pārbaudes un XML validēšanas iespējas publiskā vidē.

    1. Terminu “darījuma sagatavošana” vai “darījuma informācijas sagatavošana” izmantošana VID skaidrojošajos dokumentos.
    2. Jautājums: Lai izvairītos no pārpratumiem, terminiem nepieciešams izklāsts, lai būtu iespējama atbilstoša iekārtas funkcionalitātes projektēšana.

     1. No ierīcei pieslēgtām citām iekārtām saņemtās informācijas veids, formāts, struktūra, saturs un šo elementu kontrole.
     2. Jautājums:  Vai pa drošiem ievades un izvades kanāliem, kuros informācijas plūsmu kontrolē reģistrētā programma (atbilstoši: ar pārbaudītu un notestētu tās funkcionalitāti un pirmkodu), saņemamā informācija ir kādā veidā ierobežojama atbilstoši noteikumiem?

      1. Iekārtas integrēšana ar uzņēmuma uzskaites vadības sistēmu (ERP).
      2. Jautājums: Vai noteikumi nosaka specifikāciju datu ievadei ierīcē no tai pieslēgtajām (integrētajām) ierīcēm?

       1. Iesniedzot ierīci uz atbilstības pārbaudi, kāds ir noteiktais etalons?
       2. Jautājums: Vai atbilstības pārbaude izvērtē iespējamās konfigurācijas, vai tās visas ir pilnībā jānodrošina sertificējot iekārtu?

        1. Komentāru, paziņojumu un papildus informācijas iekļaušana pārdošanas čekā.
        2. Jautājums: Vai attiecībā uz šo tēmu ir kāds papildus, vērā ņemams regulējums?

         1. Citas informācijas glabāšanas elektroniskās kontroles datnē.
         2. Jautājums: Vai atbilstoši MK noteikumiem, tiek pieļauts elektroniskās kontrollentes datnē glabāt papildus vēl kādu informāciju, kura vizuāli nav tikusi atspoguļota izdrukātajos dokumentos.

          1. Kases čeku drukas ierīce un citas drukas ierīces.
          2. Jautājums: Lietderīgi būtu 15.2. un 16.3. punktos minētos terminus pārsaukt atbilstoši 12.3. punktā minētajam un lietot vienotu terminoloģiju. Savukārt, ierīcei pieslēgtām citām drukas ierīcēm, kas nav paredzētas čeku un pārskatu drukāšanai, bet paredzētas rēķinu, biļešu, talonu izdrukai nepiemērot noteikumos uzstādītās prasības (pie ierīces atbilstības pārbaudes, analizējot tās reģistrētās programmas pirmkodu, pārliecināties par risku izslēgšanu un ierīces darbības neievainojamību, izmantojot tai pieslēgtas papildus drukas iekārtas).

           Jāatzīmē, ka laiks steidz pietiekami strauji, un atbildes uz jautājumiem joprojām nav izdevies saņemt. Diemžēl tas arī bremzē tālāku skaidrības viešanu ražotājiem un apkalpojošiem dienestiem turpmākas darbības plānošanai un komunikācijai ar iekārtu lietotājiem.

           Šobrīd tiek gatavots nākamais jautājumu kopums, un tas tiks iesniegts ekspertu grupai, tiklīdz tiks saņemti precizējošie skaidrojumi uz ekspertu grupai iepriekš nosūtītajiem jautājumiem.