Monthly Archives: June 2014

Asociācija: izvērtēta valstī esošo kases aparātu atbilstība jaunajiem MK noteikumiem

By   2014/06/04

Izvērtējot Latvijas kases aparātu un sistēmu apkalpojošo dienestu, tirgotāju un ražotāju asociācijas (LKASA) pieejamos datus par šobrīd valstī esošo kases aparātu (EKA) modeļu spektru, Ministru Kabineta (MK) noteikumu projektam Nr. 95 „Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” atbilst vien neliela daļa lietošanā esošo EKA.

Šobrīd valsts uzskaitē atrodas 51 tūkstotis EKA, no kuriem LKASA ir apzinājusi 49 tūkstošus aparātu (neapzināto EKA daļu veido gan sabiedriskajā transportā izmantotie modeļi, gan citi vairāk specializēti modeļi). Pēc LKASA datiem valstī lietošanā (vairāk nekā 90%) ir EKA ar papīra kontrollenti. Jaunie MK noteikumi paredz modifikācijas vai nomaiņu visiem EKA ar elektronisko kontrollenti. Savukārt EKA modeļu spektrs ar papīra kontrollenti ir pietiekami plašs un funkcionāli atšķirīgs. Pārskatot noteikumu prasības, jāsecina, ka arī lielākā daļa šo aparātu nav pilnībā atbilstoši.

Kopumā tikai 2,5 tūkstoši EKA iekļaujas MK izvirzītajās prasībās un šo aparātu lietotāji var nesatraukties (ja vien EKA īpašnieku gada apgrozījums nav saistošs citas kases tehnikas iegādei). Secinājums – šā brīža spēkā esošajiem MK noteikumiem Nr. 95 atbilstošo kases aparātu skaits valstī izrādās krietni vien mazāks, nekā tas sākotnēji tika paredzēts anotācijā, izstrādājot MK noteikumus.

Asociācija: MK noteikumu izskatīšanai piesaistīs papildus speciālistus

By   2014/06/03

Maija mēneša pirmajā pusē aizritēja ceturtā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Nevalstisko organizāciju izvirzīto speciālistu tikšanās reize skaidrojumiem par jaunajiem Ministru Kabineta (MK) noteikumiem Nr. 95 „Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” un Nr. 96 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”.

Šobrīd sarunas ir apsīkušas.

Tikšanās reizē speciālisti vienojās, ka turpmāk, apskatot jautājumus par sistēmu drošību, lietderīga būtu neatkarīgu speciālistu iesaistīšana, kas profesionāli izvērtētu MK noteikumos definētos risinājumus. LKASA ir norādījusi uz vairākiem vājajiem punktiem noteikumos, kuri pieļauj manipulācijas ar finanšu datiem krāpnieciskos nolūkos.

Pēc VID iniciatīvas – nākamā tikšanās reize ar Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem pašreiz nav ieplānota un varētu notikt pēc ilgāka laika posma. Dienests izteica nepieciešamību pēc vairāk laika, kas acīmredzot saistīts ar radušās situācijas izvērtēšanu un sadarbības organizēšanu ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju speciālistiem.